• Å ta bilen tur/retur mellom Mortavika og Arsvågen er slett ikke gratis. Det skyldes et godt stykke på vei bompengene til T-forbindelsen. Når innkrevingsperioden er omme til neste år, tyder det meste på at innkreving av et tilsvarende beløp fortsetter - da til Rogfast. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Mer bompenger her

En ny avgift vil trolig overta når en gammel avvikles i ferjesambandet Mortavika-Arsvågen.