• Næringssjef Nina O. Høiland i Sandnes kommune (t.v), veterinær Marianne Oropeza Moe ved NMBU og veterinær Svein Gudmundsson ved Veterinærinstituttet inspiserer storfe som sjekkes for virus. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Mer forskning på dyr skal redde liv

Nå blir det mer forskning på gris, sau og geit ved Norges miljø— og biovitenskaplige universitet (NMBU) sin avdeling i Sandnes. Det nye forskningssenteret SEARCH skal gi bedre forskning på dyr som igjen øker sjansen for å redde flere menneskeliv.