Middelalderfunn ved Torget

Det er gjort funn utenfor Romsøegården, som arkeologer mener er fra tidlig middelalder.