Miljøprogram skal sikre fylket åpne landskap

Rogaland får ros for å ha lagt fram et av landets beste regionale miljø— program for landbruket, selv om utbyggingstrusselen i Jær-regionen er lite berørt.