• FOTO: Finn M. Fuglestad

Miljøsvin på miljøstasjon