• Slik kan flyplassen bli i fremtiden. Terminalen er tenkt bygget på i høyden og i lengden med en ny arm som strekker seg ut over dagens øst-vest bane. Byggene på høyre side av innfartsveien er tegnet inn for å vise mulighetene for næringsvirksomhet.

Milliard-planer på Sola

Flyplassjef Leif Anker Lorentzen frykter at planene for bybane skal ende med en ørkenvandring. Det kan true den storstilte utbyggingen lufthavnledelsen har planer om.