• I mars feiret Torstein Tvedt Solberg (Ap), til venstre, og Geir Pollestad (Sp) at regjeringen vil bygge Rogfast. Det standpunktet står fortsatt ved lag, poengterer Pollestad. FOTO: Pål Christensen

Milliardblemme for Rogfast

Samfunnsgevinsten for kryssing av Boknafjorden er helt i det stille blitt nedjustert med knappe 11 milliarder.