• FOTO: Thomas Førde

Millionbrekk i Haugesund

Tyver rygget bilen rett inn i urmakerbutikken i Haraldsgata.