• Det meldes om en del større og mindre forsinkelser på Sola. FOTO: Jon Ingemundsen

Mindre forsinkelser på Sola søndag

Flytrafikken til og fra Sola har gått greit søndag, men med noen forsinkelser.