• Trafikken i Sør-Rogaland har økt og økt de siste årene, men har flatet ut under finanskrisen. FOTO: Jon Ingemundsen

Mindre trafikk, lavere aktivitet

De siste trafikktallene fra Forus, Sokn, Bråstein og Madla viser at trafikken går litt tilbake.