• Time-rådmann Brit Nilsson Edland viser at det er nok plass til dobbeltspor selv her midt i hurtigvoksende Bryne, sett ned på dagens jernbanestasjon fra Høghuset. FOTO: Geir Sveen

Minister, Jæren er klar for nytt spor

Ingen hus må rives og det meste av grunnen er alt sikret for regionens store samferdselsprosjekt, dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.