• FOTO: Erik Holsvik

Minoriteter skal forover i jobbkøene