• Torsdag kveld brant det kraftig i haugene med trevirke hos Norsk Gjennvinning på Forus.

Mistanke om at brannen var påsatt

Både Norsk Gjenvinning og politiet mistenker at brannen i den store trehaugen på Forus torsdag kveld, kan skyldes at noen har satt fyr på haugen.