Mistanke om ruskjøring

Sjåfør uten gyldig sertifikat framstilt for blodprøvetaking.