• Ordførar Mons Skrettingland har avvist alle påstandar om mobbing. FOTO: Tommy Ellingsen

Mobbeanklagar mot ordføraren er trekte tilbake

Kommunalsjef Ragnvald Riis har trekt påstandane om at han har vore mobba av ordførar Mons Skrettingland. Det er ordføraren glad for.