• Det er viktig at brukerne får opplæring i den nye teknologien, heter det i planen for velferdsteknologi som formannskapet nå har vedtatt. Disse damene traff Aftenbladet på Skipper Worse tidligere i år: Fra venstre Erna Helland, Ruth Larsen og Klara Skjerve. FOTO: Tommy Ellingsen

Moderne utstyr skal bedre alderdommen

Videotelefon og andre former for velferdsteknologi skal bli en viktig del av Stavangers tilbud til de eldre og andre omsorgstrengende.