• Nye Bø skule på Nærbø er ei av dei store satsingane i Hå. Den skal stå ferdig i 2016 og er no kostnadsrekna til 390 millionar kroner. Slik ser arkitekten for seg at den nye skulen skal sjå ut. FOTO: Ole Roald as Arkitekter

Mønsterbruket på Jæren satsar stort

Hå har minst gjeld pr innbyggjar og best netto driftsresultat i fylket. Men no skal det brukast pengar.