• En moped var involvert i en ulykke i Haugesundsgata fredag ettermiddag. FOTO: Kristian Jacobsen

Mopedulykke i østre bydel

Uvisst hva årsaken kan være.