• FOTO: Carl Gunnar Gundersen

Motorveien ble glasslagt