• Ordførar i Hjelmeland, Trine L. Danielsen, la denne veka den siste hella på plass på løetaket i Vigatunet. Handverkar Sven Hoftun frå Ryfylkemuseet er også på taket. FOTO: Ryfylkemuseet

Museumstun riggar seg for Ryfast

Når byfolk skal på søndagstur etter Ryfast har opna, vonar museumsdirektør Roy Høibo at mange av dei vel Vigatunet i Hjelmeland som turmål.