• Hogne Fjellanger, som solgte Årdal Mekaniske Verksted til IKM, er en av investorene som byr på stålverket. FOTO: Tor Inge Jøssang

Nå byr de på stålverket

Hogne Fjellanger, Jan Jansen og andre investorer møter bostyrer Fredrik Bie klokka 10 for å levere inn bud på konkursboet til stålverket.