• Veksten i antall reisende fra Stavanger lufthavn, Sola er til nå i år dobbelt så stor som fra andre norske flyplasser. -Vi er selvfølgelig meget godt fornøyde med den positive utviklingen, men veksten fører også til utfordringer, sier Ina Eldøy, som er kommersiell sjef ved flyplassen. FOTO: Jarle Aasland

Nå er Sola større enn Flesland

6,5 prosent flere reiste fra Stavanger lufthavn Sola i januar og februar i år i forhold til i fjor. På utenlandsreiser og offshore-reiser er flyplassen nå større enn Flesland.