• Nå skyves mye planlagt behandling på SUS til etter den to måneder lange sommerferien. FOTO: Pål Christensen

Nå får SUS lange ventelister

To måneders ferieavvikling ved SUS fører til at ventelistene øker kraftig og blir på sitt høyeste i august.