• Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. FOTO: Pål Christensen

Nå rives gamle Husebø Mek. Verksted

Området skal bli friareal med park og tilgang til sjøen. Det er nå over 24 år siden kommunen først vedtok å kjøpe verkstedet.