• Fra 2014-sesongen skal Miljøgartneriet i Hå, bildet, få vanningsbehovet dekket fra vann som er skilt fra melk i nabobedriften Tine Meieriet Jæren, Norges største meieri. FOTO: Marie von Krogh

Nå skal Dagros vanne tomatene

På toppen av spillvarme og CO2 skal Norges største meieri nå også dekke vanningsbehovet til landets største veksthus. — Unikt i verden, sier Tine.