• Kommunen kan pålegge eiere å sikre farlige bygg, men kan ikke pålegge noen å holde huset sitt i stand FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Naboer frykter løe