• FOTO: Fredric Lundquist

Når armene er for korte