• FOTO: Kristian Jacobsen

Nær inntaksstopp på SUS