• FOTO: Knut S. Vindfallet

Nære på for lokal gjeterhund