• FOTO: Bernhard Veland

Nasking kan ødelegge jobbdrømmen