• Anne Brit Andersen på Servicetorget må dessverre skuffe enda en innringer. FOTO: Andreas Veggeland

Nedringt etter aprilspøk