• FOTO: Kystatlas

Nei til utvidelse av Gauselvågen