• To nye gassferjer skal settes inn i Tausambandet. I den forbindelse kommer det nye ferjeruter som gjelder fra 24. november. FOTO: LMG Marin

Nei, disse rutetidene blir ikke endret

Den nye rutetabellen for Tausambandet ble sendt ut på høring. Men ingen hadde tenkt å lytte til innspillene.