• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Nissen bor i Egersund