No kan Reiselivslaget snakka fritt

SULDAL: Eit samrøystes årsmøte oppheva nyleg den sjølvpålagde munnkorga Suldal Reiselivslag har hatt i samferdselssaker.