• laks (2).jpg FOTO: Jon Ingemundsen

Norges beste smålakselv

Det ble tatt flere storlaks (over 7 kilo) i Gaula, Namsen, Alta og Orkla. Men flest laks, uansett størrelse, ble kroket i Bjerkreimsvassdraget.