• På under to minutter fikk lege Lars Kåre Kleppe (t.v.) tøyet ut av automaten. Legekollega John Kristian Narvestad forstår at ventetiden fører til frustrasjoner hos de ansatte. FOTO: Knut S. Vindfallet

Ny automat fører til frustrasjon på SUS

— Manglende størrelser har tidvis ført til amper stemning, sier legetillitsvalgt Lars Kåre Kleppe ved SUS.