• Lars Stokka (t.v.) bruker ofte Luravika når han går tur. Nå vil Thor Magne Seland og Kenny Rettore i Høyre se på om det likevel er mulig å få til forlengelse av gang- og sykkelstien langs fjorden og badeplass. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Ny båthavn kan betale for badeplass og turvei

Høyre forstår at folk på Lura føler seg lurt etter at ordføreren nå har avlyst badeliv i Luravika. Nå vil partiet få andre finansieringsmåter vurdert slik at Lars Stokka og andre kan få et friluftsområde langs toglinja ved fjorden.