• Av og til haster det. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige helseopplysinger om deg, uavhengig av hvor du får behandling FOTO: Pål Christensen

Ny journal kan redde livet ditt

Nå kan du og helsepersonell få elektronisk tilgang til viktige opplysninger om helsen din, som kan være nyttige i en akutt situasjon.