• FOTO: Viktor Klippen

Ny start på skoletomta i Vågen