• FOTO: Jonas Haarr Friestad

Nye ishaller og utstillingshall?