• I Stavanger har i dag elevene 48 timer til å forberede seg til muntlig eksamen. FOTO: Torstein Lillevik

Nye regler for muntlig eksamen

Reglene for muntlig eksamen bør være like for alle elever i Norge, mener Kunnskapsdepartementet. Stavanger-rådmannen er uenig.