• FOTO: Privat

Nytt Eldreråd for perioden 2007 – 2011