• FOTO: Helene Andreassen

Nytt kjøpesenter i Elvegaten 11