• Klepp ønsker å bygge ny kirke i nærheten av Kleppe kyrkje, som er fra 1846. FOTO: Carina Johansen

Nytt tomteforslag for ny kirke

Sigrid Braut og Ingrid Grude vil plassere en ny kirke på tomten som er satt av til ny gravplass.