• FOTO: Kristin Skodje Pedersen

ONS gir store trafikkproblemer