• Obrestad fyr ligg på ein odde der moreneryggen går over i lause lufta. Her er naturen, både hav og himmel tett på. FOTO: Pål Christensen

Obrestad fyr skal bli kvitt igjen

To år under telt, opptørka vegger, ny mørtel, nye fuger og så kvit kalk utanpå. Slik vil Obrestad fyr framstå i gammal glans.