• FOTO: Carl G. Gundersen

Og borte var Klinkenbergkvartalet