• FOTO: Hans Petter Jacobsen

Økt eiendomsskatt for de fleste