• FOTO: Ola Fintland

Økte bompenger skal forbedre flaskehals